Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Giải thích về indexing trong Mongodb là gì?

Câu trả lời

Chỉ mục (Index) hỗ trợ việc phân giải các truy vấn hiệu quả hơn. Nếu không có chỉ mục, MongoDB phải quét qua mọi Document của một Collection để chọn các Document mà kết nối với lệnh truy vấn. Việc quét này có thể không hiệu quả và yêu cầu MongoDB xử lý một số lượng lớn dữ liệu.

Chỉ mục (Index) là các cấu trúc dữ liệu đặc biệt, lưu giữ một phần nhỏ của tập hợp dữ liệu, giúp việc độc collection một cách...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cách xoá một document trong MongoDB như thế nào?

junior

Collection trong MongoDB là gì?

senior

Aggregation trong MongoDB là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào