Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Global Ke...

Câu trả lời

Global Keys, trong ngữ cảnh của phát triển ứng dụng sử dụng Flutter, là một loại khóa đặc biệt được sử dụng để duy trì trạng thái của các widget qua các lần xây dựng lại widget tree. Chúng cho phép các widget thay đổi vị trí của chúng trong cây widget mà không mất trạng thái. Global Keys có thể được sử dụng để truy cập hoặc thao tác với trạng thái của widget từ bất kỳ nơi nào trong ứng dụng. Điều này hữu ích trong các tình huống như khi cần thực hiện các hoạt động trên widget mà không có một liên kết trực tiếp đến widget đó, ví dụ như cập nhật trạng thái của một widget từ một phần khác của ứng dụng[2][4].

Tuy nhiên, việc sử dụng Global Keys cần được thực hiện một cách cẩn thận vì chúng có thể gây ra hiệu suất kém nếu được sử dụng quá mức. Global Keys là "đắt" về mặt hiệu suất vì chúng yêu cầu Flutter phải duy trì một bản đồ của các keys và các widget tương ứng, điều này có...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Dart AOT hoạt động như thế nào?

junior

Bạn nên sử dụng WidgetsBindingObserver khi nào?

junior

Fat Arrow Notation trong Dart là gì và khi nào bạn sử dụng nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào