Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Hạn chế của việc sử dụng Flutter là gì?

Câu trả lời

Mặc dù Flutter có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số hạn chế cần xem xét khi sử dụng nó:

  1. Kích thước ứng dụng: Ứng dụng Flutter có thể có kích thước lớn hơn so với các ứng dụng native do việc bao gồm framework và các thành phần cần thiết trong mỗi ứng dụng, dẫn đến việc tải xuống lâu hơn và tốn dung lượng lưu trữ hơn trên thiết bị của người dùng[1].

  2. Hiệu suất trên thiết bị cũ: Mặc dù Flutter tối ưu hiệu suất, nhưng trên một số thiết bị cũ có thể gặp phải hiện tượng trễ hoặc không đạt hiệu suất tối ưu nhất[1].

  3. Thư viện của bên thứ ba: So với một số framework khác, Flutter có ít thư viện của bên thứ ba sẵn có, có thể khiến việc sử dụng một số tính năng cụ thể trở nên khó khăn hơn[1].

  4. Yêu cầu học Dart: Để có thể sử dụng Flutter, người dùng cần phải có thêm kiến thức về ngôn ngữ Dart, ngôn...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau hot reload, hot restartfull restart trong Flutter là gì?

middle

Các toán tử nhận biết giá trị null là gì?

middle

Tại sao thư mục AndroidiOS lại nằm trong dự án Flutter?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào