Câu hỏi

How can containers within a pod communicate with each other?

Câu trả lời

Containers within a pod share networking space and can reach other on localhost. For instance, if you have two containers within a pod, a MySQL ...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Tại sao lại cần Operator?

entry

Làm thế nào để thực hiện bảo trì trên nút K8?

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào