Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Khi nào thì xảy ra DOM reflow?

Câu trả lời

DOM reflow, còn được biết đến với các tên gọi khác như layout shift hoặc layout reflow, là một quá trình trong đó trình duyệt tính toán lại bố cục của tài liệu. Điều này bao gồm việc tính toán lại kích thước và vị trí của các phần tử trên trang. Reflow có thể xảy ra vì nhiều lý do và thường xảy ra nhiều hơn bạn mong đợi. Dưới đây là một số tình huống phổ biến khiến DOM reflow xảy ra:

  1. Thay đổi trong DOM: Khi bạn chèn, xóa hoặc cập nhật một phần tử trong DOM.
  2. Thay đổi nội dung: Ví dụ, thay đổi văn bản trong một hộp nhập liệu.
  3. Di chuyển một phần tử DOM: Khi một phần tử được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
  4. Hoạt hóa một phần tử DOM: Ví dụ, thông qua hoạt động.
  5. Lấy kích thước hoặc vị trí của một phần tử: Sử dụng các thuộc tính như offsetHeight hoặc phương thức như getComputedStyle.
  6. Thay đổi một thuộc tính CSS: Bất kỳ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Bạn biết những loại CSS selector nào?

junior

Trong CSS, làm sao để căn giữa một thẻ div trong một thẻ div khác?

middle

Hãy giải thích sự khác biệt giữa các thuộc tính box-sizing trong CSS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào