Câu hỏi

Làm thế nào để tạo HTTP Requests trong Flutter?

Câu trả lời

Trong Flutter, để tạo HTTP Requests, bạn cần sử dụng gói http được cung cấp bởi Dart. Gói này hỗ trợ thực hiện các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, v.v., và là công cụ cần thiết cho việc tương tác với các API trên mạng. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện một yêu cầu HTTP trong Flutter:

 1. Thêm gói http vào dự án:

  • Đầu tiên, bạn cần thêm gói http vào file pubspec.yaml của dự án Flutter của mình. Mở file pubspec.yaml và thêm dòng sau vào phần dependencies:
   dependencies:
    flutter:
     sdk: flutter
    http: ^0.13.3
  • Sau đó, chạy lệnh flutter pub get trong terminal để tải gói về.
 2. Import gói http vào file Dart:

  • Import gói http vào file Dart mà bạn muốn sử dụng để thực hiện yêu cầu HTTP:
   import 'package:http/http.dart' as http;
 3. Thực hiện yêu cầu HTTP:

  • Sử dụng các phương thức của gói http như http.get(), http.post(), v.v., để thực hiện yêu cầu HTTP tới API. Ví dụ, để thực hiện một yêu cầu GET, bạn có thể sử dụng:

  ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Những ưu và nhược điểm của Scoped Model so với BLoC và ngược lại là gì?

middle

Tệp pubspec.yaml trong Flutter để làm gì?

junior

App state là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào