Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Middleware trong Nodejs là gì?

Câu trả lời

Trong Node.js, middleware là một hàm được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP trước khi chúng đến với route handler cuối cùng hoặc sau khi route handler đã xử lý yêu cầu. Middleware có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như xác thực người dùng, ghi log, phân tích cú pháp dữ liệu gửi đến từ client, và nhiều hơn nữa. Trong mô hình ứng dụng Express.js, một ứng dụng Node.js phổ biến, middleware đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng kiến trúc ứng dụng.

Các tính năng chính của middleware trong Node.js bao gồm:

  1. Xử lý Yêu Cầu: Middleware có thể xử lý yêu cầu, phân tích cú pháp dữ liệu đầu vào, và thực hiện các tác vụ như xác thực hoặc ủy quyền trước khi yêu cầu đến với route handler.
  2. Chỉnh Sửa Yêu Cầu và Phản Hồi: Middleware có thể chỉnh sửa đối tượng yêu cầu (req) và phản hồi (res), thêm hoặc thay đổi dữ liệu hoặc tiêu đề trước khi chúng được gửi lại cho cli...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong Nodejs, các luồng worker khác gì với cluster?

middle

export default trong JavaScript là gì?

junior

Tệp package.json là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào