Câu hỏi

Module Core Container trong Spring Framework có mục đích gì?

Câu trả lời

Module Core Container trong Spring Framework là nền tảng cơ bản của Spring, cung cấp các tính năng cốt lõi của framework. Mục đích chính của module này bao gồm:

  1. Quản lý Bean: Core Container chịu trách nhiệm tạo ra và quản lý các đối tượng (bean) trong Spring IoC container. Nó sử dụng cơ chế Dependency Injection (DI) để lắp ráp các bean với nhau, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần và tăng cường tính mô-đun của ứng dụng.
  2. Cung cấp cấu hình ứng dụng: Cho phép cấu hình ứng dụng thông qua file XML, annotation, hoặc Java Config. Điều này giúp tách biệt cấu hình của ứng dụng khỏi mã nguồn, làm cho ứng dụng dễ dàng thay đổi cấu hình mà không cần sửa đổi mã nguồn.
  3. Hỗ trợ quản lý vòng đời của bean: Core Container quản lý vòng đời của các bean, từ việc tạo ra, khởi tạo, sử dụng, cho đến khi hủy bean. Nó cung cấp các hook cho phép can thiệp vào quá trình vòng đời của bean, như các phương thức init và destro...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bean Factory trong Spring là gì?

middle

Xử lý sự kiện trong Spring được thực hiện như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Repository & @Service trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào