Câu hỏi phỏng vấn ASP.NET Web API
Câu hỏi

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

Câu trả lời

ASP.NET Web API 2.0 đã giới thiệu một số tính năng mới bao gồm:

  1. Hỗ trợ CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Tính năng này cho phép các ứng dụng web từ một nguồn gốc (domain) khác có thể tiêu thụ dữ liệu từ Web API mà không vi phạm chính sách cùng nguồn gốc của trình duyệt. Điều này được thực hiện thông qua việc cấu hình và sử dụng các thuộc tính như [EnableCors] để kiểm soát quyền truy cập từ các nguồn gốc khác nhau[1][2][4][8][18].

  2. Attribute Routing: Tính năng này cung cấp khả năng kiểm soát URL trong Web API một cách chi tiết hơn thông qua việc sử dụng các thuộc tính để định nghĩa tuyến đường. Điều này giúp dễ dàng tạo ra các URI mô tả cấu trúc phân cấp của tài nguyên và hỗ trợ việc phiên bản hóa API, xử lý nhiều loại tham số và quá tải phân đoạn URI[7][9][14][19].

  3. OAuth 2.0 và Xác thực Token: ASP.NET Web API 2.0 cung cấp khả năng xác thực người dùng thông qua OAuth 2.0 và token. Điều này cho phép các ứng dụng có thể yêu cầu và sử dụng token để truy cập các tài nguyên được bảo vệ mà không cần phải gửi thông tin xác thực người dùng trong mỗi lần gọi API[20].

  4. Hỗ trợ OData v4: Phiên bản này thêm hỗ trợ cho giao thức OData v4, cho phép tạo các dịch vụ OData phong phú và linh hoạt hơn với nhiều tính năng mới như hỗ trợ enum, containment, singleton và các chức năng OData[17].

  5. Cải thiện Attribute Routing: Attribute Routing giờ đây cung cấp điểm mở rộng IDirectRouteProvider, cho phép kiểm soát đầy đủ việc khám phá và cấu hình các tuyến đường thuộc tính[17].

  6. Hỗ trợ External Authentication Services: Web API 2.0 cho phép xác thực người dùng thông qua các dịch vụ bên ngoài như Facebook, Google, Twitter hoặc Microsoft Account[18].

Các tính năng mới này đã làm tăng khả năng linh hoạt và mở rộng cho các nhà phát triển khi...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao tôi nên sử dụng IHttpActionResult thay vì HttpResponseMessage?

expert

Ưu và Nhược Điểm của Việc Sử Dụng HttpModule So Với DelegatingHandler

middle

Làm thế nào để hạn chế quyền truy cập vào phương thức Web API cho một HTTP verb cụ thể?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào