Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Phân biệt giữa Hot Restart và Hot Reload trong Flutter?

Câu trả lời

Hot Reload và Hot Restart là hai tính năng quan trọng trong Flutter giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng bằng cách giảm thời gian cần thiết để thấy sự thay đổi trong mã nguồn được phản ánh trong ứng dụng.

Hot Reload là tính năng cho phép các nhà phát triển nhanh chóng thử nghiệm, xây dựng giao diện người dùng, thêm tính năng và sửa lỗi mà không cần khởi động lại ứng dụng. Khi sử dụng Hot Reload, Flutter tiêm các tệp mã nguồn đã cập nhật vào Máy ảo Dart (VM) đang chạy. Sau đó, VM cập nhật các lớp với phiên bản mới của trường và hàm, và Flutter tự động xây dựng lại cây widget, cho phép bạn nhanh chóng xem hiệu ứng của các thay đổi của mình[4]. Hot Reload hoạt động bằng cách không chạy lại hàm main() hoặc initState(), và nó giữ nguyên trạng thái ứng dụng; điều này giúp tiết kiệm thời gian khi chỉ cần thay đổi giao diện người dùng hoặc logic nhỏ[5].

Hot Restart, mặt khác, tải lại mã nguồn vào VM và khởi động lại ứng dụng Flutter từ đầu, làm mất trạng thái ứng dụng. Hot Restart được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt mà Hot Reload không hoạt động. Nó hoạt động nhanh hơn so với việc khởi động lại toàn bộ ứng dụng nhưng mất nhiều thời gian hơn so với Hot Reload. Khi sử dụng Hot Restart, nó phá hủy trạng thái được bảo tồn của ứng dụng và bắt đầu lại...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích Navigator Widget và các chức năng push/pop của nó trong Flutter?

senior

Future trong Flutter/Dart là gì?

senior

Giải thích async , chờ đợi trong Flutter/Dart?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào