Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Python Optimization (-O hoặc PYTHONOPTIMIZE) là gì?

Câu trả lời

Khi bạn chạy trình thông dịch Python với cờ tối ưu hóa -O hoặc thiết lập biến môi trường PYTHONOPTIMIZE, Python sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm tối ưu hóa mã nguồn. Dưới đây là những điều chính mà cờ tối ưu hóa làm:

  • Loại Bỏ Các Lệnh assert: Các lệnh assert sẽ không được thực thi. Điều này có thể giúp tăng tốc độ thực thi chương trình vì các kiểm tra assert, thường được sử dụng trong quá trình phát triển để bắt lỗi, sẽ bị bỏ qua.
  • Thiết Lập __debug__ thành False: Biến toàn cục __debug__ sẽ được thiết lập thành False. Điều này có nghĩa là bất kỳ mã nào kiểm tra giá trị của __debug__ sẽ thấy rằng chương trình không ở chế độ gỡ lỗi.
  • Tạo ra .pyo thay vì .pyc: Trước Python 3.5, khi sử dụng cờ -O, Python sẽ tạo ra các file bytecode được tối ưu hóa...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để đảo ngược một generator trong Python?

middle

Có công cụ nào giúp tìm bugs hoặc phân tích tĩnh trong Python không?

senior

Metaclasses trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào