Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Tại sao cần sử dụng cờ **--in...

Câu trả lời

Cờ --incremental trong TypeScript được sử dụng để tăng tốc độ biên dịch bằng cách cho phép TypeScript lưu trữ thông tin về lần biên dịch trước và chỉ biên dịch lại những phần của mã nguồn đã thay đổi kể từ lần biên dịch cuối cùng. Khi sử dụng cờ này, TypeScript sẽ tạo ra một tệp .tsbuildinfo chứa thông tin về kết quả của lần biên dịch trước. Trong các lần biên dịch tiếp theo, TypeScript sẽ sử dụng thông tin này để xác định những phần nào của mã nguồn cần được biên dịch lại, giúp giảm thời gian cần thiết cho quá trình biên dịch.

Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong các dự án lớn, nơi mà việc biên dịch toàn bộ mã nguồn có thể mất nhiều thời gian. Bằng cách chỉ biên dịch những phần đã thay đổi, thời gian biên dịch được giảm đáng kể, từ đó tăng năng suất làm việc cho các nhà p...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Khi nào nên sử dụng interfaces và khi nào nên sử dụng classes trong TypeScript?

entry

TypeScript là gì và tại sao tôi nên sử dụng nó thay thế cho JavaScript?

middle

Sự khác biệt giữa enumconst enum là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào