Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

TypeScript là gì?

Câu trả lời

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS).

TypeScript là gì

TypeScript sử dụng tất cả các tính năng của của ECMAScript 2015 (ES6) như `cl...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để tạo một enum với các giá trị chuỗi?

expert

Tại sao cần sử dụng cờ --incremental trong TypeScript?

middle

Các lợi ích chính của việc sử dụng Project References?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào