Câu hỏi phỏng vấn Cryptography
Câu hỏi

What is Symmetric Encryption?

Câu trả lời

Symmetric Encryption is the simplest kind of encryption that involves only one secret key to cipher and decipher information. Symmetric encryption is an old and best-known technique. It uses a secret key that can either be a number, a word or a string of random letters. It is a blended with the plain text of a message to change the content in a particular way. **The sender and the recipien...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Explain difference between Hashing and Encryption algorithms?

senior

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào