Bạn là sinh viên FPT?

Hoặc bạn có thể với mail fpt và chuyển thị trường ở đây