0
0
Posts
Techmely
Techmely techmely

Tài liệu, giáo trình học ReactJs

Đăng vào 6 months ago

• 2 phút đọc

ReactJS, một thư viện JavaScript phổ biến cho việc xây dựng giao diện người dùng hiệu quả. Dưới đây là danh sách một số tài liệu, giáo trình học ReactJS mà bạn có thể tìm thấy trên internet.

Tài liệu và Giáo trình Học ReactJS

 1. Full-Stack React Projects - Của Shama Hoque, cung cấp các dự án full-stack sử dụng ReactJS. Yêu cầu tài khoản Packt.

 2. Hacking with React - Một nguồn tài liệu học React.

 3. Intro to the React Framework - Một hướng dẫn giới thiệu về khung công việc React.

 4. React-Bits - Tài liệu về các khái niệm cơ bản của React.

 5. React Book, your beginner guide to React - Của Chris Noring, một sách hướng dẫn cho người mới bắt đầu với React.

 6. React Enlightenment - Một cuốn sách cung cấp kiến thức sâu về React.

 7. React In-depth: An exploration of UI development - Một cuốn sách khám phá sâu về phát triển giao diện người dùng với React.

 8. React JS Notes for Professionals - Tài liệu được biên soạn từ tài liệu StackOverflow, cung cấp thông tin cơ bản về ReactJS.

 9. React Tutorial - Hướng dẫn chính thức từ trang chủ của ReactJS.

 10. React Tutorial by Josh Finnie

 11. React with ASP.NET Core Tutorial - Hướng dẫn kết hợp React với ASP.NET Core.

 12. React.js Tutorial: Now is Your Time to Try It, Right in Your Browser - Một hướng dẫn cơ bản về ReactJS.

 13. SurviveJS - Webpack and React - Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng Webpack và React.

Redux

 1. Full-Stack Redux Tutorial - Hướng dẫn triển khai Redux từ cơ bản đến nâng cao.
 2. SoundCloud Application in React + Redux - Hướng dẫn xây dựng ứng dụng SoundCloud bằng React và Redux.
 3. The Complete Redux Book - Của Boris Dinkevich và Ilya Gelman, sách hướng dẫn về Redux. Yêu cầu tài khoản Leanpub.

Những tài liệu này cung cấp một cái nhìn toàn diện về ReactJS và Redux từ cơ bản đến nâng cao. Hãy lựa chọn tài liệu phù hợp với trình độ và nhu cầu của

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

entry

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

entry

What are the advantages of ReactJS?

entry

What are the major features of ReactJS?

Bài viết cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào