Techmely
Techmely @techmely

Tài liệu, giáo trình học VueJs

Đăng vào 2 months ago

• 1 phút đọc

Vue.js, một framework JavaScript ngày càng phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Dưới đây là một số tài liệu, giáo trình học Vue.js mà bạn có thể tìm thấy trên internet.

Tổng quan

Vue.js là một framework JavaScript hiệu quả, dễ học và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi cho việc xây dựng các ứng dụng web. Bên dưới là danh sách một số tài liệu, giáo trình học Vue.js.

Tài liệu và Giáo trình Học

  1. Building Progressive Web Applications with Vue.js - Của Carlos Rojas, hướng dẫn xây dựng ứng dụng web tiến bộ bằng Vue.js.

  2. 30 Days Of Vue - Của Hassan Djirdeh (HTML; yêu cầu email để nhận PDF), cung cấp học theo ngày trong 30 ngày để làm quen và nắm vững với Vue.js.

  3. Learning Vue.js - Tài liệu PDF cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao của Vue.js.

  4. The Vue.js Handbook - Của Flavio Copes, hướng dẫn sâu về Vue.js với tài liệu PDF.

Các tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Vue.js từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao. Hãy chọn tài liệu phù hợp với trình độ của bạn để bắt đầu học và phát triển kỹ năng lập trình Vue.js của mình.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào