Chuẩn bị môi trường

Để chuẩn bị cho chặng đường phía trước, chúng ta cần một số thứ như sau:

  • IDE/Editor: các bạn có thể dùng những công cụ mà các bạn thấy quen thuộc, hoặc sử dụng một số công cụ như Visual Studio Code (VS Code), WebStorm để support code tốt hơn.
  • Nếu bạn sử dụng VS Code thì nên cài đặt thêm 1 số extension để support trong quá trình code như: Angular Language Service, EditorConfig for VS Code, ESLint/TSLint, Nx Console (optional)

Tiến hành

Cài đặt Nodejs

Đầu tiên các bạn vào trang https://nodejs.org/en/download/ để tải về Nodejs và cài đặt vào máy. Các bạn có thể tải về bản Long Term Support (LTS) hoặc Current đều được. Hiện tại bản LTS mới nhất là version 12, với Angular version 9 thì đã hoàn toàn phù hợp rồi. Đối với các bạn nào quen thuộc với terminal thì mình khuyến cáo sử dụng NVM để cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Nodejs trên cùng 1 máy. Như thế các bạn sẽ linh động khi làm việc với nhiều dự án khác nhau có đòi hỏi khác nhau về version của Nodejs. Sau khi cài đặt thành công các bạn có thể verify lại bằng cách mở Terminal/PowerShell/CMD (mình sẽ gọi chung là Terminal) và gõ các lệnh sau, nếu nó hiển thị ra được version thì đã cài đặt thành công.

node -v
npm -v

Cài đặt angular cli

Để phát triển một dự án Angular, chúng ta sẽ sử dụng đến công cụ chính thức từ team Angular đó là Angular CLI, (nó là một tool chạy các lệnh từ Terminal), và chúng ta sẽ cài đặt thông qua NPM bằng câu lệnh sau:

npm install -g @angular/cli@latest

Sau khi cài đặt thành công các bạn có thể verify bằng lệnh: ng version

Ở thời điểm hiện tại Angular CLI đang là version 9.

📝 Lưu ý
  • Một số bạn sử dụng Windows có thể phải cài đặt thêm Python hoặc windows-build-tools để có thể sử dụng SCSS ở trong project sắp tới.
  • Nếu các bạn không thể chạy `ng version` vì nó báo `'ng' is not recognized as an internal or external command.` thì các bạn cần phải thêm npm global vào PATH.
  • Một số bạn sử dụng PowerShell có thể bị báo lỗi.
Kết quả
File C:\Users\< username >\AppData\Roaming\npm\ng.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.

Thì các bạn cần phải enable policy để chạy được command. Để enable các bạn mở Powershell as Administrator và chạy lệnh này Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine hoặc mở link ở thông báo lỗi để tìm hiểu thêm.

Khởi tạo dự án

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì bạn có thể khởi tạo dự án được rồi. Bạn mở Terminal và chạy lệnh:

ng new <tên-project>

Ví dụ: ng new angular100-d-o-c

Lúc này các bạn sẽ cần trả lời 1 số câu hỏi về routing, style như sau:

  • Would you like to add Angular routing?
  • Which stylesheet format would you like to use?

Cơ bản thì các bạn có thể để default cũng được, hoặc chọn tùy thích như (Y cho routing, SCSS cho style) như mình đang dùng cho các project thực tế thì hầu hết sẽ chọn như trên.

Sau khi khởi tạo xong, chúng ta có thể mở dự án ở Editor quen thuộc (ví dụ: VS Code) để xem project đã được generate ra.

Để khởi chạy dự án, chúng ta chạy lệnh sau ở trong directory của dự án.

  • ng serve Mặc định dự án sẽ chạy ở port 4200, nếu bạn muốn đổi port thì chỉ cần thêm tham số

  • ng serve --port=other-port Ví dụ: ng serve --port=9000

Sau khi serve thành công các bạn có thể mở trình duyệt và navigate vào địa chỉ URL: http://localhost:4200/ ở đây các bạn sẽ thấy được thành quả của mình.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành ngày đầu tiên tìm hiểu Angular. Hẹn gặp lại trong các ngày tiếp theo.

Bài trước
left Bài trước
left Giới thiệu Angular
Bài tiếp theo
Khám phá Angular App right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team