Trang chủKhóa học

Chuẩn bị môi trường

0 phút đọc

Nội dung bài viết

  1. Tiến hành
  2. Khởi tạo dự án

Để chuẩn bị cho chặng đường phía trước, chúng ta cần một số thứ như sau:

  • IDE/Editor: các bạn có thể dùng những công cụ mà các bạn thấy quen thuộc, hoặc sử dụng một số công cụ như Visual Studio Code (VS Code), WebStorm để support code tốt hơn.
  • Nếu bạn sử dụng VS Code thì nên cài đặt thêm 1 số extension để support trong quá trình code như: Angular Language Service, EditorConfig for VS Code, ESLint/TSLint, Nx Console (optional)

Tiến hành

Cài đặt Nodejs

Đầu tiên các bạn vào trang https://nodejs.org/en/download/ để tải về Nodejs và cài đặt vào máy. Các bạn có thể tải về bản Long Term Support (LTS) hoặc Current đều được. Hiện tại bản LTS mới nhất là version 12, với Angular version 9 thì đã hoàn toàn phù hợp rồi. Đối với các bạn nào quen thuộc với terminal thì mình khuyến cáo sử dụng NVM để cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Nodejs trên cùng 1 máy. Như thế các bạn sẽ linh động khi làm việc với nhiều dự án khác nhau có đòi hỏi khác nhau về version của Nodejs. Sau khi cài đặt thành công các bạn có thể verify lại bằng cách mở Terminal/PowerShell/CMD (mình sẽ gọi chung là Terminal) và gõ các lệnh sau, nếu nó hiển thị ra được version thì đã cài đặt thành công.

node -v
npm -v

Cài đặt angular cli

Để phát triển một dự án Angular, chúng ta sẽ sử dụng đến công cụ chính thức từ team Angular đó là Angular CLI, (nó là một tool chạy các lệnh từ Terminal), và chúng ta sẽ cài đặt thông qua NPM bằng câu lệnh sau:

npm install -g @angular/cli@latest

Sau khi cài đặt thành công các bạn có thể verify bằng lệnh: ng version

Ở thời điểm hiện tại Angular CLI đang là version 9.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Bình luận

Youtube TechMely