Khóa học angular

Content Projection trong Angular

0 phút đọc

Làm thế nào để sử dụng ng-content?

Giả sử trong ứng dụng của chúng ta sẽ sử dụng lại component Toggle từ những buổi học trước để làm phần khảo sát khách hàng. Các câu hỏi sẽ ở dạng Yes/No, và nội dung label sẽ khác nhau cho từng câu hỏi. Vậy làm thế nào để chúng ta biến component Toggle trở nên linh động hơn mà không cần thêm Input nào. Có thể sử dụng ngay content được truyền vào (project) ở giữa cặp thẻ mở/đóng được không?

Đó là một perfect use-case cho ng-content có thể được sử dụng. Bạn chỉ cần đặt ng-content vào bất kỳ đâu trong template của component là được.

<!-- toggle.component.html -->
<div
 class="toggle-wrapper"
 [class.checked]="checked"
 tabindex="0"
 (click)="toggle()"
>
 <div class="toggle"></div>
</div>
<div class="toogle-label">
 <ng-content></ng-content>
</div>
<!-- app.component.html -->
<app-toggle [(checked)]="questions.question1">
 <span>Question 1</span>
</app-toggle>

<app-toggle [(checked)]="questions.question2">
 <span>Question 2</span>
</app-toggle>

Sử dụng multiple ng-content được không?

Bạn có thể nghĩ rằng nếu mình đặt ng-content hai lần ở trên template thì sẽ thế nào? liệu nó có hiển thị gấp đôi số phần tử hay không?

<!-- toggle.component.html -->
<div class="toggle-label">
 <div>content 1</div>
 <ng-content></ng-content>
</div>

<div class="toggle-label">
 <div>content 2</div>
 <ng-content></ng-content>
</div>

Khi nhìn vào kết quả render, chúng ta sẽ thấy chỉ có content 2 là được hiển thị với label mà chúng ta truyền vào. Như vậy nếu sử dụng nhiều lần ng-content sẽ dẫn đến kết quả có thể không như chúng ta mong muốn. Điều này là hoàn toàn bình thường, giống như bao thẻ html khác như header, chúng ta chỉ có duy nhất 1 slot để hiển thị. Vậy nên đối với ng-content ở dạng trên, chúng ta chỉ nên có một tag duy nhất.

multiple ng-content

ng-content và selector trong angular

Khi để ý thẻ table của html các bạn sẽ thấy rằng, dù thead, tbody, tfoot có đặt ở bất kỳ thứ tự nào trong thẻ table, nó đều được đưa về đúng thứ tự là thead rồi đến tbody, sau cùng là tfoot. Điều này các bạn cũng có thể làm tương tự với ng-content kết hợp selector. Ngoài việc project có thứ tự ra, nó còn cho phép chúng ta dùng nhiều ng-content.

What? Bên trên chúng ta mới bảo không nên dùng nhiều ng-content cơ mà.

Đúng vậy, nhưng không phải là ng-content ở dạng select all như trên.

Các dạng của selector có thể bao gồm:

 • Tag selector: <ng-content select="some-component-selector-or-html-tag"></ng-content>
 • CSS Class selector: <ng-content select=".some-class"></ng-content>
 • Attribute selector: <ng-content select="[some-attr]"></ng-content>
 • Combine nhiều selectors: <ng-content select="some-component-selector-or-html-tag[some-attr]"></ng-content>

Ví dụ với Toggle component:

<!-- toggle.component.html -->
<header>
 <ng-content select=".toogle-header"></ng-content>
</header>
<div
 class="toggle-wrapper"
 [class.checked]="checked"
 tabindex="0"
 (click)="toggle()"
>
 <div class="toggle"></div>
</div>
<div class="toggle-label">
 <ng-content select="label"></ng-content>
</div>

<div class="toggle-content">
 <ng-content></ng-content>
</div>
<!-- app.component.html -->
<app-toggle [(checked)]="questions.question1">
 <h3 class="toggle-header">Header 1</h3>
 <label>Question 1</label>
 <span>Some paragraph</span>
</app-toggle>

Và dù ở app.component.html chúng ta có đặt sai thứ tự thì Toggle component vẫn sẽ hiển thị như những gì chúng ta mong muốn.

<app-toggle [(checked)]="questions.question2">
 <h3 class="toggle-header">Header 2</h3>
 <span>Some paragraph 2</span>
 <label>Question 2</label>
</app-toggle>

Lưu ý

Khi sử dụng selector nếu chúng ta project vào nhiều elements thỏa mãn selector đó thì ng-content select sẽ nhận hết tất cả các elements.

ng-content và ngProjectAs trong angular

Giả sử Toggle component mong muốn nhận vào một component có selector là app-label, và chúng ta sẽ cung cấp một component app-label với nhiều tính năng rất xịn xò.

<div class="toggle-label">
 <ng-content select="app-label"></ng-content>
</div>

Nhưng người khác khi sử dụng Toggle component lại muốn sử dụng một component label khác, hay đơn giản chỉ là dùng tag label của HTML, hoặc component app-label không phải là con trực tiếp của app-toggle mà nó bị wrap bởi một thẻ div chẳng hạn.

Lúc này, selector kia của chúng ta sẽ không thể nhận dạng được. Vậy có cách nào để báo cho Angular biết rằng chúng ta đang mong muốn project content này hay không?

Cứu cánh chính là ngProjectAs, nó là một cách khai báo tường minh để Angular biết lối mà xử lý.

<!-- app.component.html -->
<app-toggle [(checked)]="questions.question1">
 <h3 class="toogle-header">Header 1</h3>
 <label ngProjectAs="app-label">Question 1</label>
 <span>Some paragraph</span>
</app-toggle>

Có khá nhiều library cũng sử dụng kỹ thuật này để cho phép người dùng customize nhiều hơn. Ví dụ như ngx-dropzone

Lời kết

Đây là ngày đầu tiên chúng ta tìm hiểu về ng-content hay một số framework/web component có một concept tương tự là slot. Nó giúp chúng ta tạo những component có thể dễ dàng tái sử dụng hơn. Ngày hôm nay là một buổi giới thiệu về ng-content nên hi vọng các bạn có thể hiểu hơn về nó mà không thấy quá nhàm chán.
Còn để có thể hiểu tường tận về ng-content sẽ còn nhiều nội dung khác nữa, nên chúng ta sẽ còn gặp lại nó trong thời gian sắp tới.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Angular là gì?

entry

What is Routing Guard in Angular?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào