Trang chủKhóa học

Observable for @Output

0 phút đọc

Before

@Output() someEvent = new EventEmitter();
this.someSource$.pipe(
   // additional logic/transformation
).subscribe(data => this.someEvent.emit(data));

After

@Output() someEvent = this.someSource$.pipe(
  /* additional logic transformation */
);

Như các bạn thấy code before và after khá là giống nhau. Use-case ở đây là các bạn muốn dùng Output để emit gì đấy về cho Parent Component khi someSource$ emit data. Nhưng tại sao code after lại hoạt động?

Để hiểu "sâu" hơn 1 tí, các bạn cần hiểu 2 vấn đề sau:

  • Event Binding syntax (eventName)
  • class EventEmitter

Event Binding Syntax ()

Event binding chính là cú pháp dấu ngoặc đơn và tên event, gán cho một method trong class, ví dụ: <child (someEvent)="invokeSomeEvent()"></child>.

Angular Compiler sẽ parse template thành Abstract Syntax Tree (AST) để có thêm thông tin về template hiện tại. Trong trường hợp này, Angular Compiler sẽ biết được loại event gì đang được bind.

Source code [của phần này]output_interpreter có một path check nếu như event đang đc bind là SubscribeObservable thì sẽ subscribe vào source.

Event Binding Syntax

Điều này có nghĩa là gì? Là Event Binding syntax () sẽ tự động subscribe vào source Observable nếu event là 1 Observable/Subject

EventEmitter class

EventEmitter thực chất chỉ là 1 subclass của Subject mà thôi. Và như phần lớn các bạn cũng đã biết thì Subject vừa là 1 Observable vừa là 1 Observer nên thực chất @Output hoạt động là nhờ vào đoạn code trên kia của Angular Compiler (subscribe tự động).

Nắm được 2 khái niệm trên, cách hoạt động của @Output, và cách hoạt động của Angular Compiler thì các bạn chắc chắn đã hiểu được tại sao đoạn code After kia lại work.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely