Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Angular là gì?

Câu trả lời

Angular là một framework mã nguồn mở dựa trên TypeScript, được sử dụng để xây dựng và phát triển các ứng dụng web đơn trang (Single Page Applications - SPAs). Angular được dẫn dắt bởi nhóm Angular Team tại Google cùng với cộng đồng các cá nhân và công ty. Angular cung cấp một cách tiếp cận hiện đại và mạnh mẽ để xây dựng giao diện người dùng, với khả năng tích hợp các công nghệ như two-way data binding, modularization, templates, dependency injection, và nhiều tính năng khác giúp tạo ra các ứng dụng web hiệu quả và dễ bảo trì.

Angular là một phiên bản viết lại hoàn toàn từ AngularJS (hay còn gọi là Angular 1), với mục tiêu cung cấp một kiến trúc ứng dụng mạnh mẽ hơn, tối ưu hóa cho...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa $scopescope trong Angular là gì?

senior

Sự khác biệt giữa AOTJIT trong Angular là gì?

middle

Codelyzer là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào