Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Annotations trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, thuật ngữ "annotations" thường được nhầm lẫn với "decorators", nhưng chúng thực sự là hai khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của TypeScript và Angular hiện đại, chúng ta thường nói về "decorators" hơn là "annotations".

Decorators:

  • Decorators là một tính năng của TypeScript, được sử dụng để thêm metadata và thay đổi hành vi của class, properties, methods, hoặc parameters mà không thay đổi logic của chúng.
  • Decorators trong Angular là các hàm được đánh dấu bằng ký tự @, như @Component, @NgModule, @Input, @Output, @Injectable, v.v., và chúng được sử dụng để định nghĩa và gắn các metadata cụ thể cho các phần tử của Angular như components, services, modules, và các directive.

Annotations (trong ngữ cảnh của AtScript - tiền thân của TypeScript):

  • Annotations trong AtScript, một ngôn ngữ mà Angular team đã sử dụng t...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Locality principle cho Ivy là gì?

expert

Khi nào sử dụng tham số truy vấn so với tham số ma trận trong Url?

expert

Tên một số điểm khác biệt giữa SystemJSwebpack?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào