Câu hỏi phỏng vấn Greedy Algorithms
Câu hỏi

Có bằng chứng nào để quyết định liệu phương pháp tham lam (Greedy approach) sẽ tạo ra giải pháp tốt nhất không?

Câu trả lời

Trong lĩnh vực thuật toán, không có bằng chứng chung nào chứng minh rằng phương pháp tham lam luôn tạo ra giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề. Phương pháp tham lam chỉ cho kết quả tối ưu địa phương tại mỗi bước và không đảm bảo tìm được kết quả tối ưu toàn cục. Có những trường ...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Thuật toán Greedy Algorithm là gì?

junior

Thuật toán Greedy Algorithms được sử dụng cho mục đích gì?

senior

Sự khác biệt giữa thuật toán Greedy Algorithms và thuật toán Heuristic là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào