Câu hỏi phỏng vấn Greedy Algorithms
Câu hỏi

Thuật toán Greedy Algorithm là gì?

Câu trả lời

Thuật toán Tham Lam là một thuật toán tìm kiếm cục bộ (local search) được sử dụng trong việc giải quyết vấn đề tối ưu hóa hoặc tìm kiếm lời giải tốt nhất mà không cần xem xét lại các quyết định đã đưa. Thuật toán này chọn lựa các lựa chọn tốt nhất ở mỗi bước đến khi đạt được lời giải hoặc điều kiện dừng.

Đặc điểm:

  • Quyết định tại mỗi bước: Thuật toán này chọn lựa lựa chọn tốt nhất có thể tại mỗi bước mà không cần xem xét lại các lựa chọn đã qua.
  • **Không phải lựa chọn tối ưu...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Thuật toán Greedy Algorithms được sử dụng cho mục đích gì?

middle

Khác biệt giữa thuật toán quy hoạch động (Dynamic Programming) và thuật toán tham lam (Greedy Algorithms) là gì?

senior

Thuật toán của Dijkstra là thuật toán tham lam (Greedy) hay thuật toán Quy hoạch động (Dynamic Programming)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào