Câu hỏi phỏng vấn Greedy Algorithms
Câu hỏi

So sánh giữa các thuật toán Greedy, **Di...

Câu trả lời

So sánh giữa Greedy, Divide & Conquer, và Dynamic Programming:

Greedy Algorithm:

 • Ưu điểm:
  • Dễ triển khai: Thường dễ triển khai hơn so với các thuật toán khác.
  • Tốc độ: Có thể có tốc độ nhanh với số lượng lớn dữ liệu.
 • Nhược điểm:
  • Không chắc chắn: Không đảm bảo tìm ra giải pháp tối ưu toàn cục.
  • Không phải lúc nào đúng: Đôi khi không tạo ra kết quả chính xác.

Divide & Conquer Algorithm:

 • Ưu điểm:
  • Hiệu quả: Hiệu quả khi chia vấn đề lớn thành các vấn đề nhỏ hơn để giải quyết.
  • Độ phức tạp: Có thể giảm đáng kể độ phức tạp của bài toán.
 • Nhược điểm:
  • Overlapping Subproblems: Có thể phải giải quyết lại các vấn đề con đã...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khác biệt giữa thuật toán quy hoạch động (Dynamic Programming) và thuật toán tham lam (Greedy Algorithms) là gì?

expert

Có bằng chứng nào để quyết định liệu phương pháp tham lam (Greedy approach) sẽ tạo ra giải pháp tốt nhất không?

junior

Thuật toán Greedy Algorithms được sử dụng cho mục đích gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào