Câu hỏi phỏng vấn Dynamic Programming
Câu hỏi

Khi lựa chọn giữa các giải pháp Top-Down và Bottom-Up cho cùng một vấn đề, bạn cần xem xét những điều gì?

Câu trả lời

Lựa chọn giải pháp Top-Down và Bottom-Up cho cùng một vấn đề:

Top-Down Approach:

 • Điểm mạnh:
  • Dễ hiểu: Dễ dàng suy luận và hiểu vấn đề từ cách tiếp cận từ trên xuống.
  • Ít tốn bộ nhớ: Thường tiêu tốn ít bộ nhớ hơn vì chỉ cần lưu trữ giải pháp tốt nhất cho từng phần vấn đề nhỏ.
 • Điểm yếu:
  • Overlapping Subproblems: Có thể phải giải quyết lại các vấn đề đã được giải quyết trước đó, dẫn đến việc tính toán không cần thiết.
  • Độ phức tạp: Có thể có độ phức tạp cao hơn do việc giải quyết lại các vấn đề con.

Bottom-Up Approach:

 • Điểm mạnh:
  • Loại bỏ Overlapping Subproblems: Kh...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dynamic Programming là gì?

middle

Những ưu và nhược điểm của phương pháp Tabulation hoặc phương pháp Bottom-Up là gì?

senior

Thuật toán của Dijkstra là thuật toán tham lam (Greedy) hay thuật toán Quy hoạch động (Dynamic Programming)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào