Câu hỏi phỏng vấn T-SQL
Câu hỏi

Có thể đổi tên cơ sở dữ liệu không? Nếu có, bạn sẽ đổi tên cơ sở dữ liệu như thế nào?

Câu trả lời

Có, bạn hoàn toàn có thể đổi tên cơ sở dữ liệu. Để đổi tên cơ sở dữ liệu trong SQL, bạn cần sử dụng câu lệnh ALTER DATABASE kết hợp với từ khóa MODIFY NAME. Ví dụ, nếu bạn muốn đổi tên cơ sở dữ liệu từ "ten_cu" thành "ten_moi", bạn sẽ sử dụng câu lệnh sau trong SQL Server:

ALTER DATABASE ten_cu MODIFY NAME = ten_moi;

Trong MySQL, bạn sẽ sử dụng cú pháp khác để đổi tên cơ sở dữ liệu:

RENAME DATABASE ten_cu TO ten_moi;

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc đổi tên cơ sở dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng hoặc mã nguồn liên quan, do đó bạn cần kiểm tra và cập nhật các yếu tố phụ thuộc và thông tin kết nối trong mã nguồn sau khi thực hiện thao tác đổi tên[1][3][4]. Đồng thời, bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng và có quyền thích hợp để thực hiện thao tác này[1]. Ngoài ra, việc đổi tên cơ sở dữ liệu nên được thực hiện trong môi trường thử nghiệm trước khi áp dụng vào môi trường sản xuất để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ[1].

Citations:
[1] https://websitehcm.com/doi-ten-co-so-du-lieu-trong-sql/
[2] https://wpcanban.com/...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa Khóa Chính và Chỉ Mục Duy Nhất không?

entry

Nhắc đến TOP trong TSQL là gì?

expert

Thủ tục lưu trữ hệ thống bản địa để phát hành một lệnh đối với tất cả các cơ sở dữ liệu là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào