Câu hỏi

Giải thích về container trong Docker?

Câu trả lời

Container là một đơn vị tiêu chuẩn của phần mềm đi kèm với các phần phụ thuộc để các ứng dụng có thể được triển khai nhanh chóng và đáng tin cậy trên các nền tảng tính toán khác nhau.

Docker có thể được hình dung như một con tàu lớn (docker) chở những thùng sản phẩm...

Bạn cần đăng nhập để xem