Câu hỏi

Docker image registry là gì?

Câu trả lời

Theo thuật ngữ đơn giản, Docker image registry là một khu vực lưu trữ các docker image. Thay vì chuyển đổi các ứng dụng thành container mỗi lần, một nhà phát triển có thể sử dụng t...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

DockerFile là gì?

senior

Làm thế nào để sử dụng docker cho nhiều môi trường ứng dụng?

middle

Có những cách nào để thiết lập giao tiếp giữa docker host và linux host?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào