Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Cuộc họp Post Mortem là gì trong DevOps?

Câu trả lời

Cuộc họp Post Mortem trong DevOps là một quy trình quan trọng được thực hiện sau khi xảy ra một sự cố hoặc lỗi trong hệ thống hoặc ứng dụng. Mục tiêu chính của cuộc họp Post Mortem là phân tích sự cố đã xảy ra, xác định nguyên nhân gốc rễ, và tìm ra các biện pháp khắc phục để ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn trong tương lai. Dưới đây là một số điểm chính về cuộc họp Post Mortem trong DevOps:

  1. Mục Đích:

    • Phân tích sự cố, xác định nguyên nhân gốc rễ và tác động của sự cố đến hệ thống hoặc ứng dụng
    • Tìm ra các giải pháp và biện pháp khắc phục để cải thiện hệ thống và ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra trong tương lai
  2. Quy Trình:

    • Cuộc họp thường bắt đầu với một bản tóm tắt hoặc phác thảo sự cố, bao gồm những gì đã xảy ra, các dịch vụ bị ảnh hưởng, tác động đến người dùng hoặc khách hàng, mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài, tác động kinh doanh, nhân viên tham gia vào quá trình phản ứng và giải pháp tổng thể của sự cố
  3. **T...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các giai đoạn trong DevOps là gì?

middle

Resilience Testing là gì?

senior

Cách Ansible hoạt động trong DevOps như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào