Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Default export trong Typescript là gì? Tại sao sử dụng chúng?

Câu trả lời

Trong TypeScript, default export là một cách để xuất một giá trị, hàm, lớp hoặc interface từ một module để có thể sử dụng nó trong các module khác. Mỗi module chỉ có thể có một default export. Sử dụng default export có một số lợi ích và hạn chế:

Lợi ích của việc sử dụng default export:

  1. Đơn giản hóa việc nhập khẩu: Khi sử dụng default export, bạn có thể nhập khẩu mà không cần sử dụng dấu ngoặc nhọn và có thể đặt tên cho nó tùy ý khi nhập khẩu.
  2. Khuyến khích mỗi file chỉ xuất một thứ: Điều này có thể giúp giữ cho các module được tổ chức gọn gàng và rõ ràng.
  3. Thuận tiện khi xuất khẩu một giá trị chính từ một module: Điều này thường được sử dụng cho các thư viện hoặc các thành phần UI, nơi một module chỉ chứa một lớp hoặc một hàm chính.

Hạn chế của việc sử dụng default export:

  1. Khó khăn trong việc tìm kiếm và refactor: Vì bạn có thể nhập khẩu một default export với bất kỳ tên nào...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa typeinterface trong TypeScript là gì?

junior

Chúng ta có thể sử dụng TypeScript ở phía backend không và làm thế nào?

junior

Type Erasure trong TypeScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào