Câu hỏi phỏng vấn Dynamic Programming
Câu hỏi

Dynamic Programming là gì?

Câu trả lời

Dynamic Programming (DP) là một kỹ thuật giải quyết các vấn đề tổng quát bằng cách chia chúng thành các bài toán nhỏ hơn và lưu trữ các kết quả của các bài toán nhỏ đó để tránh việc tính toán lại. Các bài toán lớn được giải quyết thông qua việc sử dụng các kết quả đã tính toán trước đó. Kỹ thuật này thường được sử dụng trong các bài toán tối ưu hóa và tìm kiếm giải pháp tối ưu dựa trên việc lưu trữ và sử dụng lại các kết quả đã biết từ trước. D...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Dynamic Programming khác biệt như thế nào so với Đệ quy và Ghi nhớ (Memoization)?

middle

Những ưu và nhược điểm của phương pháp Tabulation hoặc phương pháp Bottom-Up là gì?

middle

Sự khác biệt giữa thuật toán Chia để trị (Divide and Conquer) và Thuật toán Quy hoạch động (Dynamic Programming) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào