Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Hashable protocol trong S...

Câu trả lời

Trong Swift, Hashable là một protocol quan trọng cho phép các kiểu dữ liệu có thể được băm (hash) thành các giá trị số nguyên, từ đó hỗ trợ việc sử dụng chúng như là khóa trong các bộ sưu tập dựa trên bảng băm như từ điển (dictionaries) và tập hợp (sets).

Cụ thể, một kiểu dữ liệu khi tuân thủ Hashable sẽ cung cấp một giá trị băm (hash value) cho mỗi instance của nó. Giá trị băm này được sử dụng để so sánh hai instance, giúp xác định xem chúng có bằng nhau hay không. Điều này là cơ bản cho việc lưu trữ và tìm kiếm hiệu quả trong các bộ sưu tập như SetDictionary, vì nó cho phép xác định nhanh chóng vị trí lưu trữ hoặc tìm kiếm một phần tử.

Nhiều kiểu dữ liệu cơ bản trong thư viện chuẩn của Swift, bao gồm chuỗi (strings), số nguyên (integers), số thực (floating-point numbers) và giá trị Boolean, cũng như các tập hợp (sets) đều tuân thủ Hashable mặc định. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng làm khóa trong Dictionary ...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa CocoaCocoa Touch trong Swift là gì?

middle

Một Serial Queue trong Swift là gì?

middle

Khi nào tôi nên sử dụng deinit trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào