Câu hỏi

Khi nào bạn nên sử dụng mainAxisAlignmentcrossAxisAlignment trong Flutter?

Câu trả lời

Chúng ta có thể sử dụng crossAxisAlignment và mainAxisAlignment để kiểm soát cách các widget hàng và cột sắp xếp các con của nó dựa trên sự lựa chọn của chúng ta.

Trục chéo của hàng sẽ chạy theo chiều dọc và trục chính sẽ chạy theo chiều ngang. Xem hình ảnh minh họa bên dưới để hiểu rõ hơn.

![flutter](https://caf...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có bao nhiêu loại widget trong Flutter?

middle

Sự khác biệt giữa SizedBoxContainer trong Flutter là gì?

expert

Liệt kê một số phương pháp quản lý trạng thái trong Flutter.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào