Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Tại sao thư mục AndroidiOS lại nằm trong dự án Flutter?

Câu trả lời

Trong dự án Flutter, thư mục AndroidiOS chứa các tệp và cấu hình cụ thể cho nền tảng để xây dựng ứng dụng trên hai hệ điều hành này. Các thư mục này tồn tại để thực sự xây dựng một ứng dụng trên các nền tảng tương ứng với các tệp Dart đang chạy trên chúng. Chúng cũng giúp bạn thêm các quyền và chức năng cụ thể cho nền tảng vào dự án của mình.

Khi bạn chạy một dự án Flutter, nó sẽ xây dựng tùy thuộc vào máy giả lập hoặc thiết bị mà nó đang chạy trên, thực hiện một bản build Gradle hoặc Xcode sử dụng các thư mục bên trong nó. Cụ thể hơn:

  • Thư mục Android: Chứa mã nguồn và cấu hình cần thiết để xây dựng ứng dụng Flutter cho nền tảng Android. Bạn sẽ tìm thấy các tệp Gradle, mã nguồn Java hoặc Kotlin, và...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Keys trong Flutter là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

middle

Debug mode là gì và bạn sử dụng nó khi nào?

middle

Những ưu điểm của Flutter là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào