Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Mục đích của SafeArea...

Câu trả lời

SafeArea trong Flutter là một widget quan trọng được sử dụng để đảm bảo rằng nội dung của ứng dụng vẫn hiển thị rõ ràng và có thể truy cập được trên màn hình, ngay cả khi thiết bị có các phần như notch, thanh trạng thái, hoặc bất kỳ sự xâm nhập nào khác từ hệ điều hành. Nó giúp cung cấp đệm xung quanh nội dung của ứng dụng, ngăn chặn bất kỳ sự chồng chéo nào với các phần tử giao diện người dùng của hệ thống. SafeArea sử dụng MediaQuery để kiểm tra kích thước của màn hình hiển thị và bao gồm đệm bổ sung nếu cần thiết. Nói một cách đơn giản, SafeArea cơ bản là một widget đệm, thêm bất kỳ đệm cầ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích các loại luồng khác nhau?

senior

Tại sao bạn nên sử dụng kReleaseMode thay vì assert?

middle

Chế độ phát hành là gì và bạn sử dụng nó khi nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào