Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Các chế độ build trong Flutter là gì? Giải thích chúng

Câu trả lời

Trong Flutter, có ba chế độ xây dựng (build modes) chính được hỗ trợ khi biên dịch ứng dụng của bạn, cùng với một chế độ không giao diện (headless mode) cho việc kiểm thử. Dưới đây là một tổng quan về ba chế độ xây dựng chính:

  1. Debug Mode:

    • Đây là chế độ mặc định khi bạn phát triển ứng dụng. Trong chế độ này, Flutter kích hoạt nhiều tính năng hỗ trợ gỡ lỗi như hot reload, cho phép bạn thấy ngay lập tức các thay đổi mà không cần khởi động lại ứng dụng.
    • Assertions được kích hoạt, giúp phát hiện lỗi.
    • Cung cấp thông tin gỡ lỗi chi tiết và cho phép kết nối với các công cụ hỗ trợ gỡ lỗi như DevTools.
  2. Profile Mode:

    • Chế độ này được sử dụng khi bạn muốn phân tích hiệu suất của ứng dụng. Nó giữ lại một số khả năng gỡ lỗi nhưng với mức độ tối ưu hóa tương tự như chế độ release, giúp bạn xác định được các vấn đề về hiệu suất mà ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Chế độ hồ sơ (profile mode) là gì và khi nào bạn sử dụng nó?

middle

Packages và plugins trong Flutter là gì?

middle

Tại sao phương thức build() lại nằm trong State chứ không phải trong StatefulWidget?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào