Câu hỏi phỏng vấn UX Design
Câu hỏi

Những phương pháp nghiên cứu UX hàng đầu là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

Câu trả lời

Những phương pháp nghiên cứu UX hàng đầu bao gồm:

  • Phỏng vấn người dùng (User Interviews): Phương pháp này bao gồm việc trò chuyện trực tiếp với người dùng để hiểu rõ hơn về hành vi, động cơ và nhu cầu của họ. Phỏng vấn người dùng thường được sử dụng khi cần thu thập thông tin chi tiết từ cá nhân và hiểu sâu về trải nghiệm của họ[2][4][6][7][9].

  • Khảo sát (Surveys): Khảo sát là cách thu thập thông tin từ một nhóm lớn người dùng thông qua bộ câu hỏi đã được thiết kế sẵn. Khảo sát thích hợp khi cần thu thập dữ liệu định lượng hoặc khi muốn đánh giá quan điểm của một nhóm lớn người dùng về một vấn đề cụ thể[2][4].

  • Nhóm tập trung (Focus Groups): Nhóm tập trung là cuộc thảo luận nhóm nhỏ với mục đích thu thập insight về suy nghĩ, niềm tin và nhu cầu của người dùng. Phương pháp này thường được sử dụng để thu thập thông tin định tính và hiểu rõ hơn về thái độ và cảm xúc của người dùng[2][7].

  • Thử nghiệm khả năng sử dụng (Usability Testing): Thử nghiệm này cho phép đánh giá mức độ dễ sử dụng của một sản phẩm bằng cách quan sát người dùng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Nó thường được sử dụng để xác định các vấn đề về giao diện và trải nghiệm người dùng trước khi sản phẩm được phát hành[2][4].

  • Phân loại thẻ (Card Sorting): Phương pháp này giúp hiểu cách người dùng phân loại và cấu trúc thông tin. Phân loại thẻ thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế để phát triển cấu trúc thông tin của một trang web hoặc ứng dụng[1][7].

  • Thử nghiệm cây (Tree Testing): Thử ngh...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Bạn sẽ tiến hành nghiên cứu người dùng như thế nào khi thời gian và tiền bạc eo hẹp?

junior

Sự khác biệt giữa A/B testingusability testing là gì?

junior

Tại sao bạn làm nghiên cứu người dùng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào