Câu hỏi

Node.js có gì tốt hơn các framework khác? (Những lợi ích khi sử dụng Nodejs)

Câu trả lời

Node.js mang lại nhiều lợi ích so với các framework khác, làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho việc phát triển ứng dụng web và dịch vụ backend. Dưới đây là một số lợi ích chính khi sử dụng Node.js:

1. Xử lý Bất Đồng Bộ (Asynchronous I/O)

Node.js sử dụng mô hình bất đồng bộ và non-blocking I/O, cho phép xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc mà không cần chờ đợi. Điều này giúp tăng hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng, đặc biệt là trong các ứng dụng cần xử lý lượng lớn kết nối đồng thời, như chat trực tuyến hoặc trò chơi trực tuyến.

2. JavaScript cho Cả Front-end và Back-end

Node.js cho phép sử dụng JavaScript cho cả phía máy khách (front-end) và máy chủ (back-end), giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng một ngôn ngữ lập trình duy nhất. Điều này cũng giúp tăng tốc độ phát triển và cải thiện khả năng tương tác giữa các nhóm phát triển front-end và back-end.

3. Hệ Sinh Thái Phong Phú

Node.js có một hệ sinh thái phong phú với hàng nghìn thư viện và module sẵn có trên npm (Node Package Manager), giúp các nhà phát triển dễ dàng tìm thấy và sử dụng các công cụ cần thiết cho dự án của mình. Điều n...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao Nodejs lại dùng V8 Engine?

middle

Sự khác biệt giữa việc return một callback và chỉ gọi một callback trong Nodejs là gì?

senior

Liệt kê một số sự khác biệt giữa bộ nạp module CommonJS và bộ nạp module ECMAScript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào