Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Picklingunpickling là gì?

Câu trả lời

Thư viện Python cung cấp một tính năng - tuần tự hóa (serialization) ra khỏi hộp. Việc tuần tự hóa một đối tượng đề cập đến việc chuyển đổi nó thành một định dạng có thể được lưu trữ, để sau này có thể giải mã hóa đối tượng để lấy được đối tượng ban đầu. Ở đây, module pickle được dùng.

Pickling:

  • Pickling là tên của quá trình tuần tự hóa trong Python. Bất kỳ đối tượng nào trong Python đều có thể được tuần tự hóa thành một luồng byte và được kết xuất dưới dạng file trong bộ nhớ. Quá trình pickling là nhỏ gọn nhưng các đối tượng pickle có thể được nén thêm. Hơn nữa, pickle theo dõi các đối tượng mà nó đã tuần ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

PYTHONPATH là gì?

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

junior

Sự khác biệt của List, TupleDictionary là gì? Khi nào thì sử dụng chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào