Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Single Page Applications là gì?

Câu trả lời

Single Page Applications (SPA) là các ứng dụng web mà khi sử dụng, trình duyệt chỉ cần tải một trang duy nhất từ máy chủ. Thay vì tải lại toàn bộ trang web khi người dùng tương tác với ứng dụng, SPA sử dụng JavaScript để tương tác với trang hiện tại và cập nhật nội dung mới.

Điều này có nghĩa là các tính năng và dữ liệu mới có thể được tải về và hiển thị trên cùng một trang mà không cần tải lại trang hoặc chuyển hướng sang trang khác. Điều này tạo ra trải nghiệm người dùng liền mạch và nhanh chóng hơn, vì người dùng không phải chờ đợi để tải lại toàn bộ trang web.

SPA thường sử dụng các framework JavaScript như React, A...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ngIf[hidden] là gì?

middle

Observable là gì?

middle

Mục đích của Wildcard route là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào