Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các loại dự án Thư Viện Lớp Chuẩn (.N...

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa các loại dự án Thư Viện Lớp Chuẩn (.NET Standard Class Library) và .NET Framework/Core nằm ở mục tiêu và khả năng tương thích của chúng:

  • Thư Viện Lớp Chuẩn (.NET Standard Class Library): Đây là một bộ đặc tả kỹ thuật (specification) về những API chung mà tất cả các nền tảng .NET cần phải triển khai. .NET Standard giúp cho việc chia sẻ code giữa các nền tảng .NET khác nhau trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng thư viện .NET Standard trong một dự án .NET Core hoặc .NET Framework, các class cụ thể từ nền tảng đó sẽ được sử dụng để "ghép" vào thư viện. Điều này được gọi là type forwarding. .NET Standard đóng vai trò như một interface để thống nhất các thư viện mà các nền tảng cụ thể cần xây dựng, qua đó giúp các nền tảng trên chia sẻ code với nhau[3][10][11].

  • .NET Framework: Là nền tảng lập trình cổ điển của Microsoft, chỉ hoạt động trên Windows và hỗ trợ việc phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau như ứng dụng web (ASP.NET), ứng dụng desktop (Windows Forms, WPF), và ứng dụng hướng dịch vụ (WCF). .NET Framework cung cấp một hệ thống thư viện class khổng lồ và là phiên bản cuối cùng là 4.8, không có kế hoạch nâng cấp trong tương lai[2][3][6].

  • .NET Core: Là phiên bản đa nền tảng (cross-platform) của .NET, hỗ trợ phát triển ứng dụng trên Windows, Linux và macOS. .NET Core là mã nguồn mở và hỗ trợ việc xây dựng các ứng dụng hiện đại như web apps, IoT, và backend cho mobile. .NET Core cung cấp hiệu năng cao và khả năng mở rộng tốt, và nó được Microsoft định hướng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai[1][2][5].

Vì vậy, khi lựa chọn g...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

MSIL là gì?

expert

Bạn biết bao nhiêu loại biên dịch JIT?

senior

Quá trình biên dịch ngầm (implicit compilation) trong lập trình là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào