Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Swift là gì?

Câu trả lời

Swift là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và trực quan được phát triển bởi Apple. Nó được thiết kế để thay thế Objective-C như là ngôn ngữ phát triển chính cho các nền tảng của Apple, bao gồm iOS, macOS, watchOS, và tvOS. Swift kết hợp sự an toàn của ngôn ngữ lập trình với tốc độ thực thi nhanh chóng, cung cấp một cú pháp ngắn gọn nhưng biểu cảm và hỗ trợ nhiều tính năng hiện đại mà các nhà phát triển yêu thích.

Đặc điểm chính của Swift:

  • An toàn bởi thiết kế: Swift được thiết kế để giảm thiểu lỗi phần mềm thông qua việc quản lý bộ nhớ tự động và kiểm tra lỗi tại thời điểm biên dịch.
  • Hiệu suất cao: Mã Swift được tối ưu hóa để đạt được hiệu suất tương đương hoặc thậm chí vượt trội so với mã Objective-C.
  • Cú pháp ngắn gọn và biểu cảm: Swift cung cấp một cú pháp rõ ràng và dễ hiểu, giúp việc viết mã trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
  • **Hỗ tr...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào sử dụng thuộc tính @objc trong Swift?

middle

Sự khác biệt giữa các từ khóa openpublic trong Swift là gì?

senior

Sự khác nhau giữa Swift và Objective-C là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào