Câu hỏi

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS là gì?

Câu trả lời

iOS của Apple hỗ trợ cả tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ. Trong các hoạt động đồng bộ, các tác vụ được thực hiện lần lượt. Do đó, các tác vụ khác phải đợi cho đến khi hoàn thành tác vụ trước rồi mới tiếp tục. Các tác vụ bất đồng bộ chạy đồng thời trong nền. Nếu các tác vụ nền được hoàn thành, bạn sẽ được thông báo. Lập trình bất đồng bộ cho phép bạn xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc, vì vậy bạn có thể hoàn thành nhiều tác vụ hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

strong reference là gì, và tại sao chúng ta cần nó trong Swift?

junior

Nêu các đặc điểm của Switch trong swift?

middle

Extensions được sử dụng để làm gì trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào