Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa Swif...

Câu trả lời

Swift và Objective-C là hai ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển ứng dụng cho các sản phẩm của Apple như iOS, macOS, watchOS và tvOS. Dưới đây là một số khác biệt chính giữa Swift và Objective-C:

 1. Thời gian xuất hiện:

  • Swift được Apple giới thiệu vào năm 2014, trong khi Objective-C đã tồn tại từ những năm 1980
 2. Cú pháp:

  • Swift có cú pháp sạch sẽ, ngắn gọn và dễ đọc hơn, trong khi cú pháp của Objective-C được coi là phức tạp và dài dòng hơn
 3. Hiệu suất:

  • Swift được thiết kế để có hiệu suất cao và thường nhanh hơn Objective-C
 4. An toàn loại:

  • Swift là một ngôn ngữ có kiểu dữ liệu tĩnh, giúp giảm thiểu lỗi thời gian chạy. Objective-C là một ngôn ngữ động, cho phép linh hoạt hơn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lỗi hơn
 5. Quản lý bộ nhớ:

  • Swift sử dụng Automatic Reference Counting (ARC) cho tất cả các loại đối tượng, trong khi Objective-C chỉ sử dụng ARC cho các đối tượng Cocoa
 6. Tính năng hiện đại:

  • Swift bao gồm nhiều tính năng hiện đại như generics, tuples, và closures với cú pháp nhẹ nhàng, còn Objective-C thiế...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa từ khoá assignretain strong Swift là gì?

senior

Khi nào bạn nên sử dụng Structs thay vì Classes trong Swift?

middle

Trong Swift, cú pháp trailing closure là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào