Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Trong Swift, từ khóa required có nghĩa là gì?

Câu trả lời

Từ khóa required trong Swift được sử dụng trước các khởi tạo (initializer) trong các lớp (classes). Mục đích của nó là để chỉ ra rằng mọi lớp con (subclass) của lớp đó phải triển khai khởi tạo đó. Điều này đảm bảo rằng khi một lớp được kế thừa, lớp con phải cung cấp một cách để khởi tạo mà tuân theo một hoặc nhiều quy định cụ thể được định nghĩa bởi lớp cha.

Một ví dụ phổ biến của việc sử dụng từ khóa required là khởi tạo decoder trong các thể hiện tùy chỉnh của một view controller. Khi bạn thêm một khởi tạo tùy chỉnh của riêng bạn, Swift sẽ yêu cầu bạn phải triển khai khởi tạo decoder bằng cách sử dụng từ khóa required để đảm bảo rằng lớp con có thể được khởi tạo một cách chính xác.

Một điểm ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Swift, sự khác biệt giữa static funcclass func là gì?

middle

Khi nào nên sử dụng set thay vì array trong Swift?

junior

Kể ra những loại Integer có trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào