Câu hỏi phỏng vấn Software Testing
Câu hỏi

**Unit test, Integration Test, Smoke test, Regress...

Câu trả lời

Kiểm thử Đơn vị (Unit Test)

Kiểm thử đơn vị là quá trình kiểm tra các thành phần cấp thấp nhất của mã, thường là các phương thức hoặc hàm riêng lẻ, để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng như mong đợi. Mục tiêu là cô lập từng phần của chương trình và chứng minh rằng các phần đó chính xác về mặt logic.

Kiểm thử Tích hợp (Integration Test)

Kiểm thử tích hợp kiểm tra cách thức tương tác giữa các thành phần hoặc hệ thống con khác nhau trong ứng dụng. Mục tiêu là đảm bảo rằng khi kết hợp với nhau, các thành phần hoạt động chung một cách hiệu quả và đúng đắn.

Kiểm thử Hút thuốc (Smoke Test)

Kiểm thử hút thuốc, còn được gọi là "build verification testing", là một loại kiểm thử cơ bản để kiểm tra xem các chức năng chính của một ứng dụng có hoạt động không sau khi thực hiện một thay đổi hoặc cập nhật mới. Đây là bước kiểm thử đầu tiên để xác định xem phiên bản mới của ứng dụng có đủ ổn định để tiến hành các kiểm thử chi tiết hơn hay không.

Kiểm thử Hồi quy (Regression Test)

Kiểm thử hồi quy là quá trình kiểm tra để đảm bảo rằng các thay đổi gần đây trong mã không làm ảnh hưởng đến các chức năng hiện có. Mục tiêu là phát hiện ra các lỗi có thể xuất hiện sau khi mã được sửa đổi, cập nhật hoặc mở rộng.

Sự Khác Biệt giữa Chúng

  • Phạm vi: Kiểm thử đơn vị tập trung vào các ph...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Unit Testing có nên được thêm vào một sự án đang chạy hay không? Nếu có, làm thế nào và liệu nó có đáng không?

middle

Phần trăm Code Coverage hợp lý cho unit test là bao nhiêu (và tại sao)?

middle

Tôi mất gì khi áp dụng TDD? Những nhược điểm của Test Driven Development(TDD) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào