Câu hỏi phỏng vấn Software Testing
Câu hỏi

Unit Testing có đán...

Câu trả lời

Giá trị của Unit Testing

Unit Testing là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm, và nó thường được coi là đáng giá với công sức bỏ ra. Dưới đây là một số lý do tại sao unit tests có giá trị:

  • Phát Hiện Lỗi Sớm: unit tests giúp phát hiện lỗi từ sớm trong quá trình phát triển, giúp tránh được chi phí cao hơn nếu lỗi được phát hiện muộn hơn, như trong giai đoạn kiểm thử tích hợp hoặc sau khi sản phẩm đã được phát hành.
  • Tài Liệu Sống: Các bài unit tests cung cấp một dạng "tài liệu sống" cho mã nguồn, giúp các nhà phát triển mới hoặc bên ngoài hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và mục đích của mã.
  • Hỗ Trợ Refactoring: unit tests tạo điều kiện cho việc refactoring mã nguồn bằng cách đảm bảo rằng các thay đổi không làm ảnh hưởng đến hành vi hiện có của mã.
  • Tăng Cường Thiết Kế Mã: Việc viết unit tests buộc nhà phát triển phải suy nghĩ về cách thiết kế mã để dễ kiểm thử, thường dẫn đến việc cải thiện kiến trúc và thiết...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Mocking là gì?

middle

Làm thế nào để unit test một đối tượng có truy vấn cơ sở dữ liệu?

middle

Lợi ích của unit test so với integration test là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào