0
0
Posts
Huy An
Huy Anhuyand000

Các vị trí công việc trong ngành công nghệ thông tin

Đăng vào 7 months ago

• 2 phút đọc

Chủ đề:

IT

Kỹ Sư Phần Mềm (Software Engineer)

 • Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm ở mức hệ thống. Giao tiếp với khách hàng để xác định chức năng của hệ thống.
 • Kỹ Năng: Phân tích, logic, làm việc nhóm.

Chuyên Gia Phân Tích Hệ Thống (Systems Analyst)

 • Mô tả: Nghiên cứu và phân tích vấn đề nghiệp vụ, đưa ra thiết kế hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu từ khách hàng.
 • Kỹ Năng: Trích xuất và phân tích dữ liệu, giao tiếp, chịu áp lực.

Chuyên Gia Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst)

 • Mô tả: Đóng vai trò trung gian quan trọng, cải tiến quy trình và hoạt động nghiệp vụ thông qua công nghệ.
 • Kỹ Năng: Giao tiếp, hỗ trợ, quản lý dự án.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật (Technical Support)

 • Mô tả: Giải quyết các vấn đề trong quá trình hoạt động của hệ thống, hỗ trợ, bảo trì hệ thống.
 • Kỹ Năng: Hiểu biết về công nghệ, giải quyết vấn đề, giao tiếp.

Kỹ Sư Mạng (Network Engineer)

 • Mô tả: Thực hiện các thao tác quản trị, bảo mật mạng lưới trong các công ty.
 • Kỹ Năng: Kiến thức chuyên ngành mạng, giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề.

Quản Lý Dự Án (Project Manager)

 • Mô tả: Tổ chức các nhóm phát triển, đảm bảo dự án đạt yêu cầu về chức năng, thời gian và ngân sách.
 • Kỹ Năng: Tổ chức, giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý.

Nhà Phát Triển (Developer)

 • Mô tả: Tạo ra phần mềm thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình và công cụ hỗ trợ.
 • Kỹ Năng: Hiểu biết về ứng dụng phần mềm, ngôn ngữ lập trình, giao tiếp và làm việc nhóm.

Kiểm Thử Viên Phần Mềm (Software Tester)

 • Mô tả: Đảm bảo chất lượng phần mềm, phát hiện và xử lý lỗi.
 • Kỹ Năng: Tỉ mỉ, nắm bắt yêu cầu, phân tích và giao tiếp.

Chủ Sản Phẩm (Product Owner)

 • Mô tả: Xác định và đảm bảo chức năng của hệ thống, quản lý tiến độ và chất lượng.
 • Kỹ Năng: Phân tích thông tin, quản lý, giao tiếp.

ScrumMaster

 • Mô tả: Đảm bảo nhóm scrum hoạt động tốt, chuyển giao sản phẩm chất lượng cao.
 • Kỹ Năng: Giao tiếp, lắng nghe, giải quyết vấn đề.
Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Bạn có thể giải thích sự khác nhau giữa cấu trúc tập tin và cấu trúc lưu trữ?

entry

Các công ty nổi tiếng sử dụng kiến trúc Microservices?

entry

Các công cụ thường dùng cho Microservices?

entry

Làm thế nào để thực hiện bảo trì trên nút K8?

Bài viết được đề xuất
Không có kết quả

Không có kết quả

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào