0
0
Posts
CV
Cường VIP 6acuongvip6abc

Giới Thiệu Về Numpy

Đăng vào 4 months ago

• 2 phút đọc

Chủ đề:

PythonNumpy

NumPy, viết tắt của Numerical Python, là một thư viện mã nguồn mở trong Python dành cho khoa học máy tính. Nó cung cấp một đối tượng mảng đa chiều hiệu suất cao và các công cụ để làm việc với các mảng này. NumPy là nền tảng không thể thiếu cho nhiều thư viện khoa học dữ liệu khác như Pandas, SciPy, Matplotlib, scikit-learn, scikit-image và hầu hết các thư viện học sâu như TensorFlow và PyTorch.

Lịch Sử và Phát Triển

NumPy được Travis Oliphant tạo ra vào năm 2005 bằng cách tích hợp các tính năng của thư viện Numeric và Numarray. Mục tiêu là tạo ra một thư viện mạnh mẽ có khả năng hỗ trợ mảng lớn và đa chiều, cùng với một tập hợp lớn các hàm toán học cấp cao để thao tác trên các mảng này.

Cài Đặt và Cấu Hình

Để cài đặt NumPy, người dùng có thể sử dụng pip hoặc conda, hai công cụ quản lý gói phổ biến trong môi trường Python:

pip install numpy

hoặc

conda install numpy

Các Tính Năng Chính của NumPy

1. Mảng Đa Chiều

NumPy cung cấp đối tượng mảng đa chiều, hay ndarray, là trung tâm của thư viện. Mảng này cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trong một cấu trúc lưới nhiều chiều và thực hiện các phép toán nhanh chóng trên dữ liệu này

2. Đại Số Tuyến Tính

NumPy cung cấp các hàm để thực hiện các phép toán đại số tuyến tính như tính định thức, phân tích ma trận, và giải hệ phương trình tuyến tính

3. Phép Biến Đổi Fourier

NumPy cũng hỗ trợ các phép biến đổi Fourier, cho phép phân tích các tín hiệu khác nhau để xác định thành phần tần số của chúng

4. Tính Toán Thống Kê

NumPy cung cấp các hàm để tính toán thống kê như trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn, và hơn thế nữa

Ví Dụ Minh Họa

Khởi Tạo Mảng

import numpy as np

# Tạo một mảng một chiều
arr1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print("Mảng một chiều:", arr1)

# Tạo một mảng hai chiều
arr2 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print("Mảng hai chiều:\n", arr2)

Thao Tác Mảng

# Lấy kích thước của mảng
print("Kích thước của arr2:", arr2.shape)

# Truy cập phần tử trong mảng
print("Phần tử tại vị trí (1,2):", arr2[1, 2])

# Cắt mảng
print("Cắt mảng:", arr1[1:4])

Phép Toán Đại Số Tuyến Tính

# Tính tổng hai mảng
print("Tổng của arr1 và arr2:\n", np.add(arr1, arr2))

Kết Luận

NumPy là một công cụ không thể thiếu trong khoa học dữ liệu và học máy, cung cấp khả năng xử lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ, hiệu quả. Với các tính năng như hỗ trợ mảng đa chiều, đại số tuyến tính, và tính toán thống kê, NumPy giúp các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư học máy giải quyết các vấn đề phức tạp một cách dễ dàng.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

senior

Ưu Điểm của NumPy So với List trong Python là gì?

senior

What are the advantages of NumPy over regular Python lists?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào